Birinci mərtəbə • Kofeşop

Starbucks

"Starbucks kofenin insanları ruhlandırdığına, yeni fikirlərə doğru apardığına inanır. Hər fincanda bənzərsiz kofe dadı ilə yeni tanışlıqlar və doğma abu-hava artıq həm də Dəniz Mall-da."

Shop & Dining

News & Updates