Birinci mərtəbə • Parfüm və kosmetika

Atelier Rebul

Atelier Rebul dərin parfüm təcrübəsinə əsaslanaraq dəriniz və ruhunuz üçün ən yaxşı, ən keyfiyyətli və təhlükəsiz inqridiyentləri seçir. Heçbir məhsulda paraben, mineral yağ kimi kimyəvi qarışımlar istifadə edilmir və bütün ailənin, bütün dəri növlərinə sahib insanların təhlükəsiz şəkildə istifadə edə bilməyi üçün xüsusi diqqətlə hazırlanır. Qayğınıza qalmağı özünə missiya edən Atelier Rebul Dəniz Mall-da.

Shop & Dining

News & Updates